Dokumenty

Informację o dokumentach i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych uzyskacie Państwo osobiście podczas wizyty w Kancelarii, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Potrzebne dokumenty i informacje powinny być dostarczone do Kancelarii przed ustalonym z notariuszem terminem dokonania czynności. Dokumenty można przesłać mailem lub dostarczyć osobiście.