Notariusz Kamil Więckowski

Absolwent studiów prawniczych oraz studiów administracji, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbył aplikację notarialną, bezpośrednio po ukończeniu której złożył egzamin notarialny i pracował w charakterze zastępcy notarialnego w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu. Jako zastępca notarialny dokonywał czynności notarialnych zastępując notariuszy prowadzących kancelarie we Wrocławiu, Świdnicy i Wałbrzychu. Po powołaniu przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza prowadzi własną Kancelarię Notarialną w Strzegomiu.

Notariusz Kamil Więckowski jest również absolwentem Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i wykładowcą na wrocławskich uczelniach wyższych problematyki z zakresu prawa gospodarczego.

Notariusz Kamil Więckowski jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa gospodarczego, w tym współautorem podręcznika uniwersyteckiego.